Thiết kế giường tầng cho trẻ em từ 2 tầng đến 3 tầng với 3 tiêu chí: kết cấu, thẩm mỹ và sơn an toàn cho trẻ.

Dung Phi Untitled Document